Gå tilbake til:
Du er her:

Sentrale deler av Bergen er delt inn i boligsoner. Beboere som er registrert med folkeregistrert adresse i boligsonen kan kjøpe boligsoneparkering i parkeringshus. Bergen kommune har syv parkeringshus til beboerparkering.

Her finner du boligsoneparkering i parkeringshus

Bergen kommune har syv parkeringshus med mulighet for beboerparkering. Disse parkeringshusene finner du i:

 • Skansedammen                                                           
 • Engen beboerparkering                             
 • Nordnes beboerparkering                                       
 • Nye Sandviksveien beboerparkering                    
 • Prof. Dahls gate beboerparkering                          
 • Møhlenpris beboerparkering                    
 • Birkebeiner beboerparkering

Slik søker du om boligsoneparkering i parkeringshus

Hvis det er ledig plass i beboeranlegget i din boligsone og du oppfyller kriteriene for å få plass, vil du få tildelt en fast plass i parkeringshuset. For å høre om det er ledig kapasitet i beboeranlegget i din boligsone kan du sende e-post til boligsone@bergen.kommune.no eller ringe til Bymiljøetatens kundesenter på telefon 55 56 56 90.

Kriterier for å få plass i beboeranleggene:
 

 • Folkeregistrert adresse i den aktuelle boligsonen
 • Bilen må være registrert på den som søker

Vi trenger følgende informasjon fra deg for å tildele plass:

 • Kopi av vognkort
 • Kopi av legitimasjon (for eksempel førerkort)
 • Hvis du har el-bil og behov for lading opplys om dette

Dersom du får tildelt plass vil du få nøkkel og/eller portåpner til garasjeanlegget. Boligsoneparkering i beboeranlegg gjelder kun for bilen som er registrert, og du kan ikke parkere på gateplan i boligsonen.

Ønsker du å si opp din avtale er det er 1 måneds gjensidig skriftlig oppsigelse. Du sender oss en e-post om dette til boligsone@bergen.kommune.no, og når avtalen har gått ut må du levere inn nøkkel og/eller portåpner til vårt kundesenter.

Har du elbil?

Det er mulighet for å lade elbil i alle beboeranleggene, men det er begrenset med ladeplasser. Ta kontakt med Bymiljøetaten for å høre om det er ledig plass: boligsone@bergen.kommune.no

Pris

Pris for leie av parkeringsplass i beboeranleggene er kr 1093,- kroner per måned.

Plasser med ladepunkt for elbil koster kr 1423,- kroner per måned.

Kontaktinformasjon ved feil og mangler i parkeringshusene

Det er Etat for bygg og eiendom som drifter parkeringshusene.

Telefon mandag til fredag mellom kl. 07.00–15.00: 55 56 23 56

Kveldstid og i helger: 55 56 78 15