Gå tilbake til:
Du er her:
piggdekkgebyr

Har du fått parkeringsgebyr (parkeringsbot), kontrollsanksjon eller piggdekkgebyr og ønsker å klage? Du kan klage på ileggelser innen tre uker etter at du fikk ileggelsen.

Oversikt over ulike type gebyr og ileggelser

Nedenfor følger en oversikt over de ulike typene ileggelser kommunen gir:

 • Kontrollsanksjon 300,-
  Ilegges ved brudd på dokumentasjonsplikten. Det vil si at du ikke har gyldig billett eller urskive på tidsbegrenset gratisparkering, eller ikke har gyldig tillatelse til å stå på reservert parkering (for eksempel kunde, besøkende, gjest, ansatt).
 • Kontrollsanksjon 600,-
  Ilegges ved overtredelse av vilkårene for parkering, for eksempel manglende betaling eller parkering utover tillatt tid.
 • Kontrollsanksjon 900,-
  Ilegges ved parkering på HC-plass uten gyldig tillatelse.
 • Parkeringsgebyr 900,-
  Ilegges ved parkering eller stans i strid med trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriften, for eksempel ulovlig parkering ved parkering eller stans forbudt.
 • Tilleggsgebyr for piggdekk 750,-
  Tilleggsgebyr ilegges ved bruk av bil med piggdekk uten at gyldig avgift er betalt.

Merk at betalingsfristen som står på ileggelsen for parkeringsgebyr eller tilleggsgebyr for piggdekk gjelder selv om du har sendt inn en klage. Har du mottatt en kontrollsanksjon vil vi stoppe betalingen inntil du har fått svar på klagen. Informasjon om hvilken type ileggelse du har fått står på selve ileggelsen.

Saksbehandlingstid

Klager behandles fortløpende. Normalt vil du få svar i løpet av 3–5 uker. 

Slik går du frem når du klager

Klagefristen er tre uker fra ileggelsen er mottatt. Dette kan du se på ileggelsen.

Skjema for parkeringsklage 

For å klage trykk på "klageskjema parkering".

 1. Du skriver inn bilens registreringsnummer og saksnummer som står oppført på ileggelsen.
 2. Informasjon om avsender: Her fyller du inn informasjon om deg selv. For at du skal kunne motta svar elektronisk er det viktig at du oppgir riktig e-postadresse.
 3. Beskrivelse av klagen: Her gir du en beskrivelse på hvorfor du klager.
 4. Vedlegg og kontonummer. Du skriver inn kontonummeret ditt for eventuell refusjon. Her kan du laste opp inntil tre vedlegg. Når du trykker «ferdig» er klagen sendt inn. Du vil så få en beskjed på skjermen om at klagen din er mottatt.

 

Hva er mitt ansvar som bilfører?

Som bilfører plikter du å ha kunnskap om parkeringsbestemmelsene. Du har også en streng aktsomhetsplikt, og skal observere de skilt som er satt opp på stedet.

Under er det listet opp noen nyttige huskeregler:

 • Husk at skilt gjelder i kjøreretningen og fra du har passert skiltet.
 • Ved bruk av P-appen til Bergen kommune – pass på at du betaler parkering for riktig bil og at du velger riktig sone/takst.

Hvordan betaler jeg?

Du finner all informasjon om betaling på ileggelsen. Her finner du KID-nummer, kontonummer og betalingsfrist.

Hvis du betaler parkeringsgebyr eller tilleggsgebyr for piggdekk for sent, økes beløpet med 50 %. Hvis du betaler kontrollsanksjonen for sent, får du et purregebyr.

Klageskjema parkering