NVE-rapport 3/2013

Økende nedbør og flere episoder med kraftig styrtregn har gjort at vannskader de siste årene er en av de mest kostbare skadene for huseiere. Regnet kommer ikke til å gi seg, men komme kraftigere og oftere.  Den gode nyheten er at både vi og du kan gjøre noe med overvannet. Her er noen tips

Hvordan kan du sikre at hagen og huset ikke tar skade av alt vannet? Og hvordan kan du bruke overskuddsvannet som ressurs? Vil du unngå oversvømmelse i hagen etter kraftige regnskyll er det en ting som gjelder: Gjør det samme som naturen.

Regnbed
Fra NVE-rapport 3/2013
Bilde: NVE

 

 • Hold rister åpne
  Rydd unna rusk og rask, og ta ansvar for å holde rister åpne. Også de som er i veien utenfor egen bolig.
 • Sørg for fall i terrenget, vekk fra huset: En vanlig feil er å legge plenen flatt mot grunnmuren. Over tid søkker det litt, slik at vann ledes inn mot veggen. Sørg derfor for skikkelig fall vekk fra grunnmuren – og følg med over tid.
 • Ikke koble takrenner til dreneringen: Mange leder taknedløpet ned i husets dreneringsrør, som igjen er koblet til avløpsnettet. Ved mye regn er det ikke plass til alt vannet i avløpsrørene, og det ledes fra taket og inn i grunnmuren.
 • Tilknytning av overvann tillates ikke til eksisterende ledninger. Dette gjelder både private og offentlige ledninger. Overvann skal håndteres lokalt i den grad det er mulig, og vann fra taknedløpet skal ledes noen meter ut fra veggen. Les mer om dette her. Vi gjør ellers oppmerksom på at alle tilknytninger er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Du finner mer informasjon om søkeprosessen her
 • Legg grønt tak istedenfor takstein: Både flate og skrå tak i gamle og nye hus kan ha vegetasjon. Plantedekket forsinker vannets ferd mot bakken, og hindrer dermed oversvømmelser. I tillegg ser det fint ut! De enkleste grønne takene trenger lite stell.
Regnbed parkeringsplass
Gi regnet plass også på parkeringsplassen!
Bilde: Tore Andersen
 • Bygg et regnbed: Disse forsinker vannet, og er en fin måte å håndtere for eksempel vann fra takrenner. Vakkert er det også!

  Her er en veiledning til hvordan du kan bygge regnbed selv.
 • Lag «flomveier» i hagen: Vannet søker seg alltid mot laveste punkt. Med knapt synlige forsenkninger i plenen, leder du regnvannet vekk fra huset. Samarbeid med naboen.
 • Ikke legg tett dekke på gårdsplassen: Har du grus istedenfor asfalt eller tradisjonell, tett belegningsstein på gårdsplassen, forsvinner regnvannet lettere ned i grunnen.
 • Koble taknedløpet til vanntønner: Da kan du fange opp et par hundre liter vann fra hvert nedløp, som du kan bruke til vanning senere. Planter elsker lunkent vann.
 • La trærne stå
  Trær kan drikke flere hundre liter vann i døgnet, og bidrar derfor til å absorbere vann og hindre at det for eksempel havner i kjelleren din. Tenk deg derfor om før du feller trær.

Stauder

Chelone obliqua - duehode

Hemerocallis - daglilje

Liatris spicata - akssøyleblomst

Monarda didyma – hestemynte

Symphiotrichum novae-angliae - kleimeaster

Veronicastrum virginicum - kransveronika

Norske arter

Caltha palustris – soleiehov/bekkeblom

Luzula sylvatica - storfrytle

Lythrum salicaria - kattehale

Filipendula ulmaria - mjødurt

Iris pseudacorus – sverdiris/sverdlilje

Matteuccia struthiopteris - strutseveng

Busker

Aronia melanocarpa - svartsurbær

Forsythia x intermedia - praktgullbusk

Ilex verticillata - korallkristtorn

Physocarpus opulifolius - solblærespirea

Viburnum opulus – krossved*

Trær

Acer negundo -asklønn

Acer rubrum - rødlønn

Alnus glutinosa – svartor*

*norske arter

Hvorfor samle opp regnvann?

Regnvannsoppsamling bidrar til å spare på drikkevannet, og til et mer bærekraftig vannkretsløp. Samler du opp regnvann til hagevanning vil mindre regnvann renne til renseanleggene.

Regnvann er dessuten gratis vann, og gir deg en vannbuffer i varme, tørre perioder når hagen trenger vann.

Dette er spesielt viktig dersom du ikke er koblet til kommunal vannforsyning, men kan for alle bidra til å unngå vannansamlinger rundt husets hjørner. Samler du opp regnvannet, leder du vannet vekk - både fra grunnmuren og fra våre renseanlegg. 

Hvordan samler jeg regnvann? (veiledning) 

Overvann
Regntønner er en enkel løsning som kan redusere vannforbruk.
Bilde: Karin Jähne

For å samle opp regnvann trenger du en vanntønne eller en balje som er koblet til takrennens nedløp. Dekk gjerne tønnen med et lokk eller nett for å unngå at løv, smuss og smådyr havner i vannet. 

Hva kan jeg bruke regnvannet til?

Det oppsamlede regnvannet kan brukes til å vanne i hagen. Vannet blir da gratis – og dessuten liker plantene kalkfattig regnvann bedre enn vann fra springen.

Du kan dessuten bruke vannet til:

 • Vasking av husvegg, utemøbler, fliser og platting
 • Vaske bilen, sykler og barnas leker
 • Bruk regnvann til toalettskyll
 • Tøyvask

Ikke bruk oppsamlet regn til drikkevann

Selv om regnvann kan virke rent og brukes til det meste, så egner det seg ikke til å bli drukket.  Selv om det virker rent så kan det være bakterier i vannet.

Og husk at det kan danne seg alger i stillestående regnvann, så du bør bruke regnvannet regelmessig og rengjøre tønnen med jevne mellomrom.

Vaktsentralen er Bergen kommunes døgnåpne beredskapssenter. Her kan du melde inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø.

Feilmeldinger Bergen kommune

Ved kritiske feil - ring Vaktsentralen på 55 56 78 15

Epost: vaktsentral@bergen.kommune.no

Meldinger fra Vaktsentralen finner du her