Taekwon-Do på Sandgotna skole

Vedlagt ligger informasjon om tilbud om nybegynnerkurs i Taekwon-Do på Sandgotna skole.