Gå tilbake til:
Du er her:

Plan for arbeid med sosial kompetanse

Vi har en sosial læreplan som bidrar i arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Denne tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets fem grunnleggende dimensjoner om sosial kompetanse.

Disse sosiale dimensjonene: Empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet, har vi delt opp i periodeplaner, der hver periode har ett sosialt fokus. Gjennom systematisk jobbing gjennom hele året vil hver dimensjon jobbes med flere ganger.

Hva så med de elevene som strever med «det lille ekstra», som lett havner i konflikter og som har en atferd som er litt mer utfordrende og krevende enn det som de fleste opplever som greit? Hvordan ønsker vi å møte disse barna? 

Barn gjør det bra hvis de KAN!

Grunnholdningen om at «Barn gjør det bra hvis de KAN» er sentral i vårt arbeid, den står i motsetning til tanken om at «Barn gjør det bra hvis de VIL». Vi tenker at ALLE BARN ønsker å gjøre det bra, men noen mangler ferdighetene til å få det til. Den grunnleggende tanken er at barn med atferdsutfordringer mangler en rekke ferdigheter som de trenger for å oppføre seg akseptabelt. 

Som skole må vi da arbeide for å finne ut hvilke manglende ferdigheter som ligger til grunn for utfordrende atferd. Sammen med barna kan vi så hjelpe dem til å mestre disse ferdighetene bedre. Veldig ofte handler det om manglende evne til fleksibilitet, frustrasjonstoleranse, kommunikasjon, problemløsning og evnen til å løse konflikter verbalt.