Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om svømming, skolebibliotek, skolekor, kantine og lego league

Litt mer informasjon om aktiviteter hos oss

SVØMMEOPPLÆRING                                                                                                                Svømmeopplæring starter på 3. trinn i uke 11 og gjennomføres da i ett år. Det vil si at opplæringen gis både på 3. og 4. trinn, deler av året. Selve opplæringen foregår i regi av Svøm Bergen, på bassenget på Sandgotna skole. Elevene hentes med buss og følges av ansatte på skolen. 

Skoleåret 2022/23 starter også 2. og 7. trinn opp med svømming. 7. trinn svømmer da på høsten 2022, mens 2. trinn starter opp med svømming våren 2023. 

SKOLEBIBLIOTEKET                                                                                                                    Skolebiblioteket er åpent hele dagen. Her kan elevene lese bøker, låne bøker og søke etter informasjon på skolebibliotekets PC. Bøkene er ordnet systematisk for at det skal være lett å finne frem og lett å ryde på plass. Alt utstyret er katalogisert og søkbart på nettet. 

SKOLEKOR                                                                                                                                      Hver onsdag fra klokken 13.30-14.30 er det mulig å være med i skolekoret Bjørnesang for elever på 3. - 7. trinn.  Dette er et frivillig gratis tilbud. Mellomtrinnselever kan melde seg på skolekor for mellomtrinnet som synger 1 time i uken i undervisningetiden. Sammen vil disse to korene ha en opptreden om våren og en julekonsert til jul.

FREDAGSKANTINE FOR 4.-7. TRINN                                                                                      Hver fredag er det kantine for 4.-7. trinn i den gule gangen. Elevene har da mulighet til å kjøpe påsmurte rundstykker (5,-kr), juice (8,-kr) og yoghurt (8,-kr). Dette er et populært tilbud som blir drevet av elever på mellomtrinnet. 

LEGO LEAGUE                                                                                                                                Noen år melder vi på et lag til årets Lego league-turnering FIRST LEGO League er et prosjekt for aldersgruppen 10-16 år (5.-10 klasse) Prosjektperioden varer inntil 8 uker, og den avsluttes med at lagene viser frem resultatet av arbeidet sitt på en regional FIRST LEGO League - turnering. Prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk. Det dreier seg om forskning, teknologi og markedsføring og inkluderer programmering av roboter. Det meste av dette vil pågå etter skoletid, og hvir noen foreldre har lyst tilå engasjere seg, er det bare å ta kontakt med skolen.