Gå tilbake til:
Du er her:

Innsamling til Bukavu i Kongo

Bjørndalsskogen skole samler hvert år inn penger til Urafiki og skoler i Kongo.

Urafiki er en ideell humanitær organisasjon, religiøst og politisk uavhengig. Den er drevet uten profitthensyn og alt arbeid foregår som frivillig innsats.Urafiki samarbeider med søsterorganisasjonen Urafiki Bukavu-Bergen (UBB) som holder til i Bukavu i Kongo. 

Målet med arbeidet er å bidra til god skolegang i gode og tjenlige skolebygg for alle barn og unge i Bukavu. Faglig samarbeid omkring pedagogikk og undervisning har også et stort fokus. 

Det legges avgjørende vekt på grundig dokumentasjon av brukte midler. Urafiki Bergen får løpende orientering om fremdrift i arbeidene gjennom tekst og bilder og mottar kopi av alle kvitteringer samt detaljert regnskap for alle steg i arbeid som gjøres. 

På hjemmesiden https://www.urafiki.no finner dere mer informasjon. Ta gjerne en titt innom her slik at dere får vite mer om det viktige arbeidet vi samler inn penger til.