Aktivitetskort for barn og unge

Aktivitetskortet gir barn og ungdom i alderen 0-17 år fra økonomisk vanskeligstilte familier gratis adgang til en rekke aktiviteter i Bergen.

Kortet deles ut av:

  • NAV-kontorene ved NAV sosialtjeneste
  • Introduksjonssenteret for flyktninger
  • Helsesykepleiere
  • Skolehelsetjenesten
  • Helsestasjoner
  • Barnevernet
  • Ung Arena

Du kan lese mer om aktivitetskortet her: 

Bergen kommune - Aktivitetskortet for barn og ungdom