Gå tilbake til:
Du er her:

Nettsider for folkevalgte

På disse sidene finner du informasjon og verktøy som er nyttig for deg som folkevalgt i Bergen kommmune.

Møtekalendre

Her finner du møtekalendre for sentrale politiske utvalg i Bergen kommune.

Administrasjon

Bystyrets kontor er bystyrets administrative støtteapparat.

Møtekalender 2019

Her kan du laste ned møtekalenderen for 2019

Økonomiregisteret for folkevalgte

Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha et økonomiregister som omfatter bystyrets medlemmer, varamedlemmer og byrådet. Hovedformålet med registeret er å skape åpenhet omkring roller og økonomiske interesser til de folkevalgte i kommunen, slik at allmennheten kan ha tillit til at myndighetsutøvelse ivaretas på en best mulig måte.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Som folkevalgt registrerer du gaver via e-post til:
administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

Oppgi følgende opplysninger:
  • Navn på mottaker og på giver
  • Hva, hvor og når gaven er mottatt/gitt
  • Stipulert verdi av gaven
Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver

Registeret er offentlig og kan leses her!