Gå tilbake til:
Du er her:

Nettsider for folkevalgte

På disse sidene vil du finne informasjon og verktøy som er nyttig for deg som folkevalgt i Bergen kommmune.

BERGEN BYSTYRE (2015-2019)

Bybefaring 14. september

Her finner du programmet for bybefaringen samt presentasjonene som ble holdt for bystyrepolitikerne den 14. september.

Gaveregister for folkevalgte i Bergen kommune

1.november 2015 ble det etablert et gaveregister for folkevalgte i Bergen kommune. Her finner du informasjon om hvilke gaver som skal registreres og hvordan du gjør det!

Administrasjon

Bystyrets kontor er bystyrets administrative støtteapparat.

Registrer deg i Økonomiregisteret for folkevalgte!

I økonomiregisteret registreres alle verv og økonomiske interesser som kan ha betydning for den folkevalgte sin habilitet. Her finner du mer informasjon og skjema for å sende inn opplysninger.

Overordnet styrings -og internkontroll system for informasjonssikkerhet

Hensikten med dette dokumentet er å sikre at alle som får tilgang til kommunens IKT-utstyr og -systemer er kjent med grunnleggende regler som gjelder for bruk av dette, og med håndtering av informasjonen som lagres der.

Politiske saker

Få oversikt over møter, finn saksdokumenter eller spørsmål stilt i styrer, råd og utvalg.
Åpne politiske saker og spørsmålsregister

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret