Gå tilbake til:
Du er her:

Nettsider for folkevalgte

På disse sidene finner du informasjon og verktøy som er nyttig for deg som folkevalgt i Bergen kommmune.

Møtekalendre

Her finner du møtekalendre for sentrale politiske utvalg i Bergen kommune.

Administrasjon

Bystyrets kontor er bystyrets administrative støtteapparat.

Registrer deg i Økonomiregisteret for folkevalgte!

I økonomiregisteret registreres alle verv og økonomiske interesser som kan ha betydning for den folkevalgte sin habilitet. Her finner du mer informasjon og skjema for å sende inn opplysninger.

Overordnet styrings -og internkontroll system for informasjonssikkerhet

Hensikten med dette dokumentet er å sikre at alle som får tilgang til kommunens IKT-utstyr og -systemer er kjent med grunnleggende regler som gjelder for bruk av dette, og med håndtering av informasjonen som lagres der.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret

Gaveregister

Som folkevalgt registrerer du gaver via e-post til:
administrasjon.bystyrets.kontor@bergen.kommune.no

Oppgi følgende opplysninger:
  • Navn på mottaker og på giver
  • Hva, hvor og når gaven er mottatt/gitt
  • Stipulert verdi av gaven
Les Retningslinjer for folkevalgte for å gi og ta imot gaver

Registeret er offentlig og kan leses her!