Gå tilbake til:
Du er her:

Nettsider for folkevalgte

På disse sidene vil du finne informasjon og verktøy som er nyttig for deg som folkevalgt i Bergen kommmune.

BERGEN BYSTYRE (2015-2019)

Bystyrebefaring 19. oktober 2017

Her finner du program og presentasjoner for befaringen for bystyrepolitikerne den 19. oktober.

BERGEN BYSTYRE (2015-2019)

Bybefaring 14. september

Her finner du programmet for bybefaringen samt presentasjonene som ble holdt for bystyrepolitikerne den 14. september.

Administrasjon

Bystyrets kontor er bystyrets administrative støtteapparat.

Registrer deg i Økonomiregisteret for folkevalgte!

I økonomiregisteret registreres alle verv og økonomiske interesser som kan ha betydning for den folkevalgte sin habilitet. Her finner du mer informasjon og skjema for å sende inn opplysninger.

Overordnet styrings -og internkontroll system for informasjonssikkerhet

Hensikten med dette dokumentet er å sikre at alle som får tilgang til kommunens IKT-utstyr og -systemer er kjent med grunnleggende regler som gjelder for bruk av dette, og med håndtering av informasjonen som lagres der.

Søk i politiske saker

Søk i politiske saker og dokumenter
Åpne registeret for politiske saker

Politikerregister

Oversikt over politikere i Bergen kommune, og deres politiske verv og økonomiske interesser.
Åpne politikerregisteret