.
maneter
Bilde: CMC

Forskrift om ordensregler for Flaktveit skole

Her finner dere forskrift om ordensreglement for skoleåret 2022 - 2023.

Forskrift om ordensreglementet  i sin helhet  med lokale tilleggsregler kan dere lese her på skolens hjemmeside. De som ønsker det,  kan få hjemsendt en utskrift av reglementet ved å ta kontakt med skolen eller kontaktlærer. Hele reglementet kan du lese via lenke i denne saken. 

Både elever, skolens ansatte og de foresatte skal vite hva som står i ordensreglementet. Reglene gjennomgås med elever og voksne på skolen hver høst ved skolestart, og tas opp på høstens foreldremøter.

Ordensreglementets formål:

Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til. Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Ordensreglementet skal bidra til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter, og til å bygge positive relasjoner elevene imellom og mellom elever og ansatte.

Ordensreglementets virkeområde:

Ordensreglementet gjelder i skoletiden i både fysiske og digitale rom. Så langt reglene passer, gjelder de også på skoleveien og under alle arrangement i skolens regi utenfor skoletiden. Ordensreglementet kan også gjelde forhold utenfor skolens område og skoletid, dersom det aktuelle forholdet har sterk nok tilknytning til skolen og skolemiljøet, eller får betydning for elevenes skolehverdag.

Ansvar: 

Elever, ansatte og foreldre har ansvar for å skape et godt skolemiljø. Det betyr at en må møte hverandre med toleranse og respekt, og at en tar avstand fra mobbing, diskriminering, vold og skadeverk.