Velkommen til skolehelsetjenesten ved Flaktveit skole

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Vedlagt følger informasjon om skolehelsetjenesten: 
Bergen kommune - Skolehelsetjeneste

Flaktveit skole har 2 helsesykepleiere, de fordeler trinnene på følgende måte:

Helsesykepleier for 1-3 trinn er Karina Nordahl. Hun er tilstede på skolen; mandag og tirsdag kl. 08.00 – 15.00. Hun kan kontaktes på telefon: 40813614 eller via melding i HelseNorge.

Helsesykepleier for 4 – 7 trinn er Maria Gunnarskog. Hun er tilstede på skolen; mandager 08.00 - 15.00, onsdager i partallsuker 08.00 - 15.00 og fredager kl. 08.00 – 15.00. Hun kan kontaktes på telefon: 40815612 eller via melding i HelseNorge.
NB: Maria er tilstede i redusert tid på Flaktveit i uke 16, 21 og 23. 

Skolelege på skolen er Li Ciu. 
Han er tilstede på skolen noen mandager i året.