Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

Vedtekter FAU ved Flaktveit skole

Vedlagt mandat og vedtekter for FAU

FAU sitt årsmøte 2021, 18.oktober

Gjennomføring av årsmøtet vil i år bli på personalrommet på Flaktveit skole, mandag 18.oktober kl 19.30-21.

Velkommen til årsmøte i FAU – mandag 2. november 2020

Gjennomføring av årsmøtet vil i år bli i gymsalen på Flaktveit skole, mandag 2. november kl 19-20. Grunnet situasjonen med Covid-19 må det være påmelding til årsmøtet.

Medlemmer i FAU 2020 - 2021

FAU mangler fortsatt noen representanter fra enkelte trinn. Se oversikten under.

Trinnkontakt/Klassekontakt

Er du trinnkontakt/klassekontakt finner du nyttig informasjon her:

FAU skoleåret 2020 - 2021

Her legges referatene fra FAU-møtene ut fortløpende.

Kontakt med FAU?

Ønsker du kontakt med FAU kan de nås på følgende epostadresse: fauflaktveit@gmail.com