Ferietilbud fra Blå Kors og Invitasjon til "Ferie for alle" fra Røde Kors Hordaland

Vedlagt finner du informasjon om tilbud om gratis familieferie i regi av Blå Kors og Røde Kors

Røde Kors, Sommerferie med Ferie for alle, gratis ferieopplevelser for barnefamilier:

Hvem kan være med på Ferie for alle? 

Familier som:

 ▪ Bor i gamle Hordaland fylke 

▪ Har hatt økonomiske utfordringer og bodd i Norge i tre år eller mer 

▪ Har minst ett barn i barneskolealder (6-13 år)

 ▪ Har ikke tilsvarende ferietilbud

 ▪ Minst en av foreldrene kan forstå/gjøre seg forstått på norsk 

▪ Klarer seg selv uten behov for tett oppfølging fra våre frivillige

 ▪ Fungerer i gruppe sammen med andre på leir

Søknadsfrist 21.mai

Blå Kors ferier: 

 Blå Kors ferier arrangerer gratis ferier for barnefamilier som har rusavhengighet, fattigdomsproblematikk eller psykiske utfordringer tett på livet. Se blakors.no/ferier for mer informasjon om ferietilbudene. Søknadsfrist: onsdag 1. mai