Nasjonale prøver i uke 37-39

5.trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk i uke 37-39

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 

Nasjonale prøver er elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk som gir resultat på individ,-gruppe- og skolenivå. Lærerne bruker resultatene til å følge opp elevenes læring i de ulike ferdighetene, i underveisvurdering og i tilpasset opplæring. Resultatene gir et avgrenset bilde og sees i sammenheng med annen informasjon skolen har om eleven. Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå, og har både lette og vanskelige oppgaver. Prøvene er elektroniske og består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål.

Hovedregelen er at alle elever skal delta på de nasjonale prøvene. Elever med rett til spesialundervisning eller til særskilt norskopplæring kan få fritak fra prøvene. Les mer om fritak her

Du kan lese mer generelt om Nasjonale prøver på UDIRs sider