Fridalen skole

Fridalen skole åpnet 22. august 1939. skolen har en spennende historie.

Fridalen skole er en barneskole i Årstad bydel.
Skolen har i dag 482 elever og 70 ansatte. 
Over 200 av elevene benytter SFO tilbudet. 
SFO har åpent fra klokken 07:30 til 16:30. Personalet på SFO arrangerer mange ulike aktiviteter for elevene i SFO tiden. SFO samarbeider tett med FAU. Sammen arrangerer de mange spennende aktiviteter for elevene etter skoletid.
Skoledagen starter klokken 08:30. Det varierer når skoledagen er slutt. Alt fra 11:45 til 14:15.

Les mer om Fridalen skole.
https://no.wikipedia.org/wiki/Fridalen_skole