Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

Månedsplan for september

Månedsplaner for alle basene i SFO

Tilbud om uttak av hele dager for barn med 60% plass

Av skoleårets 36 hele SFO dager (langdager), er det mulig for barn med 60% plass å ta ut 22 hele dager (0730- 1630). De resterende dagene må barnet ta helt fri. Andre kombinasjoner er ikke mulig.

Smøremåltid SFO

SFO starter opp igjen med smøremåltid for alle barn med SFO-plass

Kontaktinformasjon Fridalen SFO

Åpningstid: 07.30- 16.30

Månedsplaner SFO, juni

Månedsplaner for alle basene i SFO er klare