RSS

SFO

Informasjon JULE SFO

Påmelding til jule sfo 4.12

Fridalen SFO forbereder seg til kunst og lydutstillingen 13.12.

Elevene på Fridalen SFO skal lage lykter som skal henge ute på kunst og lysfesten 13.12

Pepperkakebaking på 2.trinn

Elevene på 2.trinn er i gang med å bake pepperkaker på Fridalen SFO.

Velkommen til Fridalen SFO

Her er infoskriv og utdrag av skolens regler

Årsplan til SFO for 2023-24

Årsplan for 2023-2024 på Fridalen skole er nå godkjent av SU.

Månedsplaner for 1.trinn

Månedsplan for 1. trinn

Månedsplaner for 2.trinn

Månedsplan for 2. trinn - den alternative planen trer inn når vi må gjøre endringer og vike fra opprinnelig månedsplan

Månedsplaner for 3.trinn

Månedsplan for 3. trinn

Månedsplaner for 4.trinn

Månedsplaner for 4.trinn