RSS

SFO

Påmelding til Superdager i juni

Superdager i juni på Fridalen SFO. Meld på eleven din?

Årsplan til SFO for 2023-24

Årsplan for 2023-2024 på Fridalen skole er nå godkjent av SU.

Månedsplaner for 1.trinn

Månedsplan for 1. trinn

Månedsplaner for 2.trinn

Månedsplan for 2. trinn - den alternative planen trer inn når vi må gjøre endringer og vike fra opprinnelig månedsplan

Månedsplaner for 3.trinn

Månedsplan for 3. trinn

Månedsplaner for 4.trinn

Månedsplaner for 4.trinn

Ansiktsmaling og kroppsmaling ute på Fridalen SFO

Elevene på 4.trinn har malt elever på Fridalen SFO.

Morgen SFO og piknik for 2.trinn

Koselig lek på morgen SFO og piknik på tur

Utelek og dugnad på Fridalen SFO

Elever koser seg ute i sandkassen og med å hjelpe til å koste og lage kunst med naturmaterialer.