Kontakt

Besøksadresse:
Bøkeveien 19
Få veibeskrivelse i Google Kart
Skriv til oss:
Kontaktskjema
Telefon:
53038800 - fra kl. 07:30 til kl. 15:30
Besøksadresse:
Bøkeveien 19
Telefon SFO: 53038805
Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN
Tilhører:
Etat for skole

Leder

Harald Borge

Ansatte

Algerøy, Ingrid

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Algeroybergen.kommune.no

Berentsen, Elisabeth

Gruppeleder SFO
E-post:
Elisabeth.Berentsenbergen.kommune.no

Berg, Anders Enge

Undervisningsstilling
E-post:
Anders.Bergbergen.kommune.no

Berge, Kjersti Brænden

Undervisningsstilling
E-post:
KjerstiBraenden.Bergebergen.kommune.no

Bjånes, Hanne Simonsen

Undervisningsstilling
E-post:
Hanne.Bjanesbergen.kommune.no

Bodin, Sandra

Undervisningsstilling
E-post:
Sandra.Bodinbergen.kommune.no

Borge, Harald

Rektor
Telefon:
53038801 / 91889339
E-post:
Harald.Borgebergen.kommune.no

Borhaug, Øystein

Lærer uten ped.utd.
E-post:
Oystein.Borhaugbergen.kommune.no

Christoffersen, Rodrigo

Undervisningsstilling
E-post:
Rodrigo.Christoffersenbergen.kommune.no

Dale, Ingrid Lutro

Undervisningsstilling
E-post:
Ingrid.Dalebergen.kommune.no

Demir, Canet

Avdelingsleder grunnskole
Avdelingsleder 3.-4.trinn
Telefon:
53038802
E-post:
Canet.Demirbergen.kommune.no

Dukstad, Karen Elise

Undervisningsstilling
E-post:
Karen.Dukstadbergen.kommune.no

Døsvig, Randi Galtung

Avdelingsleder grunnskole
E-post:
Randi.Dosvigbergen.kommune.no

Eide, Hildegunn

Førstekonsulent
E-post:
Hildegunn.Eidebergen.kommune.no

Ekrem, Erik

Undervisningsstilling
E-post:
Erik.Ekrembergen.kommune.no

Elvik, Merete

Undervisningsstilling
E-post:
Merete.Elvikbergen.kommune.no

Ersvåg, Ida

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Ersvagbergen.kommune.no

Espedahl, Jeanette

Undervisningsstilling
E-post:
Jeanethe.Espedahlbergen.kommune.no

Espevik, Karianne

Gruppeleder SFO
E-post:
Karianne.Espevikbergen.kommune.no

Folkedal, Hallvard

Undervisningsstilling
E-post:
Hallvard.Folkedalbergen.kommune.no

Gotvassli, Arne Kristiansen

Undervisningsstilling
E-post:
Arne.Gotvasslibergen.kommune.no

Grebstad, Lene Kristin

Undervisningsstilling
E-post:
Lene.Grebstadbergen.kommune.no

Hansen, Katrine Tjønn

Undervisningsstilling
E-post:
Katrine.Hansenbergen.kommune.no

Hedberg, Marie Varpe

Undervisningsstilling
E-post:
Marie.Hedbergbergen.kommune.no

Heimdal, Margrethe

Undervisningsstilling
E-post:
Margrethe.Heimdalbergen.kommune.no

Hereid, Jaran

Undervisningsstilling
E-post:
Jaran.Hereidbergen.kommune.no

Jansen, Liv Solfrid

Undervisningsstilling
E-post:
Solfrid.Jansenbergen.kommune.no

Kahrs, Julie Synnøve

Undervisningsstilling
E-post:
Julie.Kahrsbergen.kommune.no

Karunakaran, Vahini

Undervisningsstilling
E-post:
Vahini.Karunakaranbergen.kommune.no

Kleppe, Reidun

Undervisningsstilling
E-post:
Reidun.Kleppebergen.kommune.no

Kløvning, Olav Kåre

Undervisningsstilling
E-post:
OlavKare.Klovningbergen.kommune.no

Larsen, Simon Fiskeseth

Undervisningsstilling
E-post:
simon.fiskesethbergen.kommune.no

Leivestad, Christian

Undervisningsstilling

Lien, Yngvil Sandal

Undervisningsstilling
E-post:
Yngvil.Lienbergen.kommune.no

Lothe, Anette

Undervisningsstilling
E-post:
Anette.Lothebergen.kommune.no

Lothe, SaraHåvåg

Undervisningsstilling
E-post:
Sara.Lothebergen.kommune.no

Lunde, Anne

Undervisningsstilling
E-post:
Anne.Lundebergen.kommune.no

Mjelde, Alexander

Undervisningsstilling
E-post:
Alexander.Mjeldebergen.kommune.no

Nesse, Hanne Borlaug

Undervisningsstilling
E-post:
Hanne.Nesse2bergen.kommune.no

Nilsen, Jonas

Undervisningsstilling
E-post:
Jonas.Nilsenbergen.kommune.no

Nilsen, Simen Osland

Undervisningsstilling
E-post:
Simen.Nilsenbergen.kommune.no

Nordvik, Hogne Skistad

Undervisningsstilling
E-post:
Hogne.Nordvikbergen.kommune.no

Nordvik, Øystein Skistad

Undervisningsstilling
IKT-ansvarlig
E-post:
Oystein.Nordvikbergen.kommune.no

Olsen, Karianne

Avdelingsleder SFO
E-post:
Karianne.Olsenbergen.kommune.no

Olsen, Siw Pipaluk Freuchen

Undervisningsstilling
E-post:
Siw.Olsenbergen.kommune.no

Prestegård, Kristina

Undervisningsstilling
E-post:
Kristina.Prestegardbergen.kommune.no

Riise, Øyvind

Avdelingsleder grunnskole
Avdelingsleder 5.-7.trinn
E-post:
Oyvind.Riisebergen.kommune.no

Rognsvåg, Ida Marie

Undervisningsstilling
E-post:
Ida.Rognsvagbergen.kommune.no

Schrøder-Bråtane, Kari Linda

Undervisningsstilling
E-post:
Kari.Schroder-Bratanebergen.kommune.no

Skorstad, Martin

Undervisningsstilling
E-post:
Martin.Skorstadbergen.kommune.no

Smith, Jarle

Undervisningsstilling
E-post:
Jarle.Smithbergen.kommune.no

Støfring, Hege Mari

Undervisningsstilling
E-post:
Hege.Stofringbergen.kommune.no

Sunde, Marthe Sofie

Undervisningsstilling
E-post:
Marthe.Sundebergen.kommune.no

Taraldsen, Liv

Undervisningsstilling
E-post:
Liv.Taraldsenbergen.kommune.no

Torsvik, Kjersti

Undervisningsstilling
E-post:
Kjersti.Torsvikbergen.kommune.no