RSS

Om skolen

Forskrift om ordensreglement for Fridalen skole

Her finner du ordensreglementet til Fridalen skole

Fridalen skole

Fridalen skole åpnet 22. august 1939. skolen har en spennende historie.

Sosial handlingsplan for Fridalen skole

Vinteren 2020 godkjente Statsforvalteren i Vestlans Fridalen skole sin sosiale handlingsplan.

Hjertesone rundt Fridalen skole

På Fridalen ønsker vi oss en trygg og sikker skolevei, samtidig som vi ønsker at elever skal kunne gå og sykle til skolen.