RSS

Skolehelsetjeneste

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten ved Fridalen skole

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes psykiske og fysiske helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Mobbeombud i Vestland

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø. Mobbeombudet i Vestland er et tilbud til alle barn og unge, og deres foreldre.