Hjertesone rundt Fridalen skole

På Fridalen ønsker vi oss en trygg og sikker skolevei, samtidig som vi ønsker at elever skal kunne gå og sykle til skolen.

Hjertesonen er området som ligger nærmest skolen vår. Her ønsker vi at elever og foresatte skal kunne gå og sykle trygt til og fra skolen. 

Vi har i samarbeid med Trygg Trafikk og Bymiljøetaten jobbet for å kunne få dette til. Bymiljøetaten har hjulpet oss med skilting rundt skolen, Trygg Trafikk har hjulpet oss med å lage en Trafikksikkerhetsplan.