Sosial handlingsplan for Fridalen skole

Vinteren 2020 godkjente Statsforvalteren i Vestlans Fridalen skole sin sosiale handlingsplan.

Planen trenger noen endringer etter at Norge har gått tilbake til grønt Covid19 nivå.