Barnemøte med 4.trinn

Avdelingsleder SFO hadde et barnemøte med 4.trinn der vi laget en plan for aktiviteter på sfo.

Hei.

Vi hadde et barnemøte med barna på 4.trinn der vi snakket om at vi av og til måtte gjøre endringer fra månedsplanen. Vi har sammen med barna hatt et møte der de har kommet med ønsker om hva de vil gjøre på SFO. Alle fikk være med å bestemme. Og alle var veldig fornøyd med at de fikk kjeks på møtet.