Foreldreundersøkelsen på Fridalen skole 2023

I perioden 8. november til 20. desember 2023 vil dere få muligheten til å si hva dere mener om læring, trivsel og skole-hjem samarbeid. Undersøkelsen er sendt til en foresatt på mail.

FAU og skolen har sammen valgt ut spørsmål som vi mener er nyttig i arbeidet for å videreutvikle skolen og skole-hjem samarbeidet.
Dere får tilsendt en lenke til undersøkelsen når den åpner.
I 2022 var det 40% av foreldrene som svarte på undersøkelsen. I år håper vi på minst det doble.

Her finner dere informasjon på ulike språk: