Om oss

Frisklivssentralen er et tverrfaglig kompetansesenter i helsefremmende og forebyggende arbeid, med målsetning om å fremme livskvalitet, deltakelse, helse og mestring til deg som bor i Bergen kommune.

Frisklivsssentralens aktivitets-, lærings- og mestringstilbud:

Vi arrangerer ulike digitale og fysiske kurs og aktiviteter som alle kan delta på, samt tilbud rettet spesifikt mot eldre, kreftrammede og personer med hørsels- og/eller kombinert syns- og hørselstap. Tilbudene er rettet mot personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Gjennom våre tilbud får deltakerne gode fysiske, sosiale, mentale og kognitive verktøy, som kan brukes for å håndtere både nåværende og fremtidige utfordringer og livsbelastninger. Frisklivssentralen tilbyr en-til-en samtale, kognitive metoder, ulike mestringstilbud, undervisning/kurs og fysisk aktivitet i grupper. 

Et kompetansesenter

Frisklivssentralen skal også være et kompetansesenter for informasjon og samarbeid innad i kommunen, og ut mot eksterne aktører, for å etablere nettverk innen forebyggende helsearbeid og folkehelse. Frisklivssentralen har vært Helsedirektoratets utviklingssentral i Vestland fylke siden 2016.

Lavterskel

Frisklivssentralen er en lavterskeltjeneste, noe som betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra lege. Kommunens innbyggere i ulike aldre og livssituasjoner kan selv ta kontakt, og få hjelp til å mestre helseutfordringer og egen hverdag.

Henvendelser

For deltakelse  eller mer informasjon ta kontakt på telefon eller epost.

Telefon: 53 03 53 80 epost: frisklivssentralen@bergen.kommune.no