Plasstyper og priser

Plasstyper og priser er oppgitt på kommunens sider. Se lenke her.

Her finner du oversikt over plasstyper og priser for SFO i Bergen kommune

Plasstyper og priser