Smittevern på Haukeland skole (plan)

Haukeland skole har en egen smittevernplan som beskriver generell hygiene, rutiner for å unngå smitte, anbefalinger om når syke skolebarn skal holdes hjemme og rutiner for medisinhåndtering.

Haukeland skole har en egen smittevernplan som beskriver generell hygiene, rutiner for å unngå smitte, anbefalinger om når syke skolebarn skal holdes hjemme og rutiner for medisinhåndtering. 

Se også Folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no