Velkommen til skolehelsetjenesten ved Haukeland skole

Skolehelsetjenesten ved Haukeland skole er et tilbud til alle elever ved skolen, og har kontor i underetasjen til Lynghaugparken 1 avlastningsskole. Telefon 40815615 / 53 03 59 04. Se info her!

Alle henvendelser til skolehelsetjenesten rettes til helsesykepleier.

Kontaktinformasjon:
Camilla Nordsti er helsesykepleier ved Haukeland skole. Hun  er til stede på skolen tirsdag - fredag. Kontortid er kl. 08.30 - 15.00. 

E-post sendes direkte til camilla.nordsti@bergen.kommune.no .

Skolelege vil være tilstede fra høsten 2024 (faste dager). Kontakt med skolelege går via helsesykepleier Camilla.

Skolehelsetjenesten har som mål å fremme god helse og forebygge sykdom blant barn og unge.

Helsesykepleier samarbeider etter avtale med elevens foreldre med skolens lærere, rådgivere, barnevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste(PPT) og  Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP).

Vi har taushetsplikt.

Nye elever ved skolen skal få tilbud om “ny-elev-samtale med helsesykepleier”.

Skolehelsetjenesten utfører lovpålagte oppgaver som:

1. klasse : Skolestartsamtale og helseundersøkelse med helsesykepleier og lege. Hørselsscreening.

2. klasse: Vaksine mot Difteri, kikhoste, stivkrampe og polio og undervisning.

3. klasse: Måling av lengde og vekt, undervisning.

5. klasse: Undervisning pubertet.

6. klasse: Vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

7. klasse: Vaksine mot HPV-virus, 2 doser med 6 mnd. Intervall.

Mer informasjon om vaksiner på folkehelseinstituttet    https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/ 

Lavterskel tilbud til foreldre  og barn:
Barne- og familiehjelpen i Bergenhus og Årstad. https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/barneog-familiehjelpen-bergenhus-og-arstad