Gå tilbake til:
Du er her:
LK20

Opplæringen generelt

Holen skole skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf. De uttrykker verdier som samler Norge som samfunn.

Fra overordnet del av LK 20:

Holen skole skal bygge sin praksis på verdiene i opplæringslovens formålsparagraf. De uttrykker verdier som samler Norge som samfunn.

På Holen skole vektlegger vi dybdelæring. Det vil si at vi ønsker at elevene gradvis skal utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre. Vi ønsker altså at elevene skal se hvordan det vi har lært er relevant i en større sammenheng. 

Fra læreplan for fag:

På Holen skole har vi varierte undervisningsøkter hvor vi inkluderer de grunnleggende ferdighetene, lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. De grunnleggende ferdighetene inkluderes i alle fag. 

På Holen skole inkluderer vi de tre tverrfaglige temaene i undervisningen, folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Temaene fra læreplanen tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer, og ved å jobbe med dem på tvers av fag, ønsker vi at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag.