Gå tilbake til:
Du er her:

Biblioteket på skolen

Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek, jf. Opplæringsloven § 9-2. På Holen skole har vi f.t ett bibliotek i hvert av byggene.

Vi vil samle all litteratur i vårt felles bibliotek i nytt skolebygg.

Mer informasjon kommer..