Gå tilbake til:
Du er her:

Skolehelsetjeneste

Kortprogram grunnskole 2020-2021

Oversikten viser skolehelsetjenestens kortprogram for elever fra 1.-10.trinn, skoleåret 2020-21.

Skolehelsetjenesten ved Holen skole

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme elevenes helse. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever og foreldre kan ta kontakt ved behov.