Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Informasjon om overgang til 2. trinn SFO skoleåret 2022/23:

Fra og med 1. august 2022 faktureres det ordinær pris for SFO-plass for elever som har vært med i prøveprosjekt «Gratis SFO 1. trinn» inneværende skoleår.

Velkommen til førskoledag på Holen skole

Vi inviterer dere til førskoledag på Holen skole torsdag 02.06.2022 Vi starter kl. 09.00-11.00. Velkommen skal dere være. Hilsen oss på Holen skole

Program for 17. mai ved Holen skole

Vedlagt følger program for 17. mai ved Holen skole

Søknad om SFO-plass for nye elever 2022-23

Søknadsportalen for å søke SFO-plass for 1. trinnselever høsten 2022 er nå åpnet.

Skolestart og innskriving

Har du en skolestarter i 2022?

Informasjon til elever og foresatte 10.trinn om videregående opplæring og søkeprosess

Her legges det ut relevant informasjon om innsøking til videregående opplæring for skoleåret 2022-2023. Du finner link til noen korte filmsnutter nederst i artikkelen som kan være nyttige å se på.

God jul

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og takk for godt samarbeid også dette skolehalvåret. Vedlagt følger informasjon om første skoledag etter juleferien.

Informasjon fra helsesykepleier

Helsesykepleier er på jobb og tilgjengelig for foreldre og elever frem til 22.12 og tilbake på jobb igjen 03.01.

Skoleskyss B-trinn høsten 2021

Ordinære skoleruter B-trinn høsten 2021, gjeldende fra tirsdag 17. august: