Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Til elever som har fått standpunktkarakterer og deres foresatte

Viser til vedlagt skriv med opplysninger om klagerett på karakter. Skrivet ble også delt ut sammen med standpunktkarakterer på 10.trinn mandag 7.juni.

Skoleskyss U-trinn i uke 23 og 24

Det kjøres vanlige ruter i uke 23, med noen unntak for 10. trinn. I uke 24 er det egne ruter. Oppsettet blir dag for dag (alt som står under "i tillegg" handler utelukkende om 10. trinn):

SKOLESKYSS I UKE 23 DERSOM FORTSATT STREIK

Dersom streiken fortsetter, brukes følgende oppsett for skoleskyss i uke 23:

Informasjon om pågående streik på flere språk

Viser til vedlegg med informasjon på følgende språk:

Varsel om opptrapping av streik

Vi viser til tidligere gitt informasjon i forbindelse med streik. Det er varslet opptrapping av streik f.o.m onsdag 2.juni. Vi ber dere se informasjonsskriv for konsekvenser for elever ved vår skole.

Streik fra i dag, torsdag 27.mai

Partene ble ikke enige etter forhandlinger på overtid, og streiken er et faktum. Det betyr...

Konsekvenser ved en eventuell streik fra torsdag 27.mai

Vi er blitt varslet om at vår skole kan bli rammet av streik fra torsdag 27. mai 2021. For vår skole innebærer dette at dersom streiken blir en realitet, vil skolen stenges delvis.

Skoleskyss 10. trinn uke 21-24

NB! Dette gjelder bare 10. trinn: I ukene 21 – 25 avspaserer 10. trinn timene i engelsk og kunst. Dette betyr at timeplanene bli noe redusert. Dette påvirker også skoleskyssen på følgende vis:

Velkommen til førskoledag

Vi ønsker nye 1.klassinger og foresatte velkommen til alternativ førskoledag torsdag 3.juni kl. 12.00.

Skoleskyss ungdomstrinnet uke 19

Skoleskyss ungdomstrinnet uke 19: