Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Konsekvenser ved en evt. busstreik

Til elever og foresatte Det er varslet at det kan bli streik i kollektivtrafikken i Bergen fra lørdag 26.09.20. Den vil kunne ramme våre elever fra mandag 28.09.20.

Smittesituasjonen ved skolen

Smittevernkontoret har, i samråd med skolen, valgt å sette hele trinn og deler av trinn på ungdomstrinnet i karantene t.o.m. mandag 28.09.20.

Hjemmeskole for elever på 8.-10.trinn

To person tilknyttet 8., 9. og 10.trinn har fått påvist Covid-19. Smittevernkontoret driver nå smittesporing av nærkontakter.

Mobbeombodet i Vestland fylke

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen viser til informasjon om mobbeombudet og Skyfritt i foreldremøtene ved oppstart / informasjon som er sendt hjem.

Overtakelse av nytt skolebygg er forsinket

Vi viser til informasjon sendt ut fra kontaktlærerne

Busstider b-trinn, skoleåret 2020-2021

Oversikt over alle busstidene (tur/retur) skoleåret 2020-2021. Alle bussene har Kringsjå som første stopp (tur/retur) Vi beregner ca 15 minutter hver vei.

Nasjonale prøver høsten 2020

Elever på 5., 8. og 9.trinn skal i perioden 31.08-25.09.20 ha nasjonale prøver.

Foreldremøter ved oppstart av skoleåret 2020-21

Grunnet Covid-19 og restriksjoner knyttet til pandemien har skolen besluttet å avholde foreldremøter på skolen for foresatte på 1. og 8.trinn. Se informasjon på epost.

Busstider barnetrinn 1. skoledag, 17. august

Oversikt over busstider 1. skoledag. 1. trinn har egen oppstartstid kl 09:00, og foresatte må selv sørge for skyss til sine barn.

Skolebuss ungdomstrinnet

Oversikt over skoleruter 2020 / 2021: (for første skoledag, se nederst i artikkelen)