Gå tilbake til:
Du er her:

Holen skole

Holen skole er en barne- og ungdomsskole med ca. 530 elever og ca.65 ansatte. Skolen ligger normalt på Indre Laksevåg

Vi er i en utbyggingsprosess, så for tiden holder barnetrinnet holder til i Dag Hammarskjölds vei 7, mens ungdomstrinnet ligger i Nebbeveien 1. Begge erstatningsbyggene ligger i Fyllingsdalen. Skolen skal etter planen stå ferdig som et nytt og fleksibelt skolebygg til skolestart i august 2021.

Direkte telefonnummer til barnetrinnet er 53032610.

Direkte telefonnummer til ungdomstrinnet er 53032600.

Skolen har arbeidet med læringsledelse og de grunnleggende ferdighetene lesing og skriving gjennom flere år.
Skoleårene 18/19 og 19/20 har vi hatt fokus på vurdering for læring, i tillegg vil det jobbes med fagfornyelsen. Fagfornyelsen vil være sentralt i vårt utviklingsarbeid skoleåret 20/21.

Sosial kompetanse vil være det andre satsingsområdet vårt. Holen skole er en sertifisert Olweus-skole, og arbeidet med psykososialt skolemiljø er i tråd med Olweus-programmets standarder.

Holen skole er øvingsskole for NLA og partnerskole med UiB.