Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og utvalg

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.

Skolens samarbeidsutvalg

Skolens samarbeidsutvalg (SU) er skolens øverste organ for drøfting av skolesaker. I SU sitter det representanter fra elevgruppen, foresatte, ansatte og to representanter fra skoleeier/Bergen kommune.

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre / foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.