Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens strategi for lekser

Lekseforskeren Cooper mfl. (2006) definerer lekser som oppgaver elevene er pålagt å gjøre utenom selve skoletiden. Skolen bygger sin strategi på denne definisjonen av lekser.

Holen skoler er ikke en leksefri-skole. 

Skolen gir derfor elevene lekser for å fremme elevenes læring, og leksene skal være tilpasset elevenes forutsetninger.

Leksene skal som hovedregel være repetisjon og trening i grunnleggende ferdigheter. Det betyr at leksene som regel er videre trening på påbegynt læringsarbeid på skolen. 

Trening i de grunnleggende ferdighetene (lesing, regning, skriving, sosiale- og digitale ferdigheter) krever jevnlig og hyppig repetisjon for at elevene skal videreutvikle sine ferdigheter. Vi har derfor tro på at elevene, i samarbeid med hjemmet, må repetere og øve på disse ferdighetene som støtte til det læringsarbeidet som foregår på skolen. 

Det er viktig at foresatte er i tett dialog med faglærer/kontaktlærer om leksene, slik at elevene opplever mestring og motivasjon i læringsarbeidet.