Gå tilbake til:
Du er her:

FAU - Foreldrerådets arbeidsutvalg

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre / foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet.

HOLEN FAU, WEBSIDE, FACEBOOK
OG E-POST

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg,FAU, som fungerer som styre for Foreldrerådet.

Alle foreldre oppfordres til å følge med på
websiden/fabookgruppen for informasjon fra FAU. Bruk epost-adressen
under dersom dere har spørsmål til FAU, eller saker dere vil vi
skal ta opp med skolen.

Webside

https://fauholenskole.wordpress.com

Facebookside, Holen skole FAU
https://www.facebook.com/groups/147635858611049/

epost til FAU
fau.holenskole@gmail.com

 

Videre på internett

 

FAU-styret 2021-22:

Bjarte Hundvin - leder (foresatt 4. trinn)

Monica Bjelde - nestleder (foresatt 10. trinn)

Nils Petter Albrechtsen - økonomiansvarlig (foresatt 10. trinn)

Ingrid Bacher MacKenzie - sekretær (foresatt 6. trinn)

Referat fra FAU møter ligger under: