Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Skolens planer

Overordnet leseplan for Kirkevoll skole

Målet for leseopplæringen er at elevene skal bli best mulig rustet til å møte et samfunn som er sterkt preget av skriftspråket og som er i stadig endring når det gjelder kommunikasjonsformer.

Handlingsplan for elevenes psykososiale miljø

Kirkevoll skole sin handlingsplan for elevens psykososiale miljø finner dere på denne siden. Vi håper så mange som mulig leser planen og setter seg godt inn i den til det beste for våre elever.

Zippys venner på Kirkevoll

Zippys venner er et program som forbedrer små barns evner til å takle vanskeligheter. Dette programmet brukes på 1.trinn.