Gå tilbake til:
Du er her:

Zippys venner på Kirkevoll

Zippys venner er et program som forbedrer små barns evner til å takle vanskeligheter. Dette programmet brukes på 1.trinn.

Zippys venner er en metode for å hjelpe barn med å forbedre deres håndtering av vanskelige situasjoner i hverdagen. Undervisningsopplegget er basert på et såkalt sosialøkolgisk perspektiv på mestring.

I følge denne tilnærmingsmåten oppfattes barn som å være i konstant interaksjon med andre ( for eksempel familie, lærere, venner, naboer) i ulike psykososiale miljøer.

Barns evne til å omgås andre og til å håndtere eventuelle vanskelige eller stressende situasjoner er helt avhengig av hvordan de har det med seg selv og med andre, hvordan de tilpasser seg omgivelsene og hvor lykkelige eller bekymret de er. I tråd med denne tilnærmingsmåten er mestring (hvordan vi takler situasjoner, og gjør bruk av sosial støtte og hjelp fra familie og venner) av helt avgjørende betydning.

Hovedvekten legges på innlæring av mestringsstrategier, som inkluderer barnas evne til å hjelpe og støtte andre. Å hjelpe hverandre, å ha respekt for andre, empati og samarbeid er viktige og sentrale verdier i opplegget.

Undervisningsmaterialet inneholder systematisk utprøving av en rekke mestringsferdigheter, med formål å hjelpe barna med å utvikle sine personlige ressurser og lære å be om hjelp fra andre med tanke på å tilpasse seg ulike situasjoner de kan komme i.

Zippys venner vil etterhvert gjelde for elever til og med 4.trinn. Undervisningsmaterialet er under utarbeiding og vil bli tatt i bruk på skolen når det er klart.