Gå tilbake til:
Du er her:
Skolehelsetjenesten

Informasjon om skolehelsetjenesten ved Kirkevoll skole

Skolehelsetjenesten er lovpålagt i alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven. Den omtales gjerne som barn og unges bedriftshelsetjeneste.

På Kirkevoll skole treffer du helsesykepleiere Marit Horvei Næss og Emilie Aardal

  • Marit Horvei Næss er helsesykepleier for barnetrinnet og er tilstede på Kirkevoll skole hver dag. Telefon: 408 12 487. Epost: MaritHorvei.Naess@bergen.kommune.no
  • Emilie Aardal er helsykepleier på ungdomstrinnet og er tilstede på Kirkevoll skole mandager, tirsdager og annenhver onsdag (oddetallsuker) Telefon: 408 03 970. Epost: Emilie.Aardal@bergen.kommune.no 

Skolehelsetjenesten hos oss har ikke lege tilknyttet skolen. En felles skolelege tar skolestartundersøkelser på Nesttun helsestasjon, og er en samarbeidspartner for helsesykepleier.

Tjenesten har et friskfokus, og ser like mye etter sterke sider hos eleven som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis, og at den befinner seg der barn og unge er, som en lett tilgjengelig drop-in tjeneste på skolen. 

Skolehelsetjenesten spiller en viktig rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer helseopplysning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov. 

Helsesykepleier samarbeider med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparatet for å bidra til et positivt og støttende skolemiljø (https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten).

Helsesykepleier er  utdannet sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. 

Helsesykepleier har taushetsplikt. 

Elever og foresatte oppfordres til å ta kontakt når de har behov for det. 

Skolehelsetjenesten har skolepsykolog tilknyttet tjenesten. Avtaler formidles via helsesykepleier etter kartlegging av behov, og i samarbeid med elev og foresatte. ‘

Vi samarbeider også med Barne- og familietjenesten, og gir gjerne informasjon om tilbudene de har til ungdom og deres familier. https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen/vare-tilbud

Velkommen til skolehelsetjenesten på Kirkevoll skole! 

Program for skolehelsetjenesten: