Skoleplassen vår
Skoleplassen på Kyrkjekrinsen skole
Bilde: bk

Læring, samhold og glede - Kyrkjekrinsen skole er stedet!

Kyrkjekrinsens skole er en kombinert skole. Vi har elever fra 1. - 10.trinn. Når elevene begynner i 8. kommer det elever fra Haukås, Li, Rolland og Ulsetskogen skole til Kyrkjekrinsen.

Skoleåret 2023/2024 er det 435 elever ved skolen. Det er tilsammen 59 voksne som jobber ved skolen. Rektor, 4 avdelingsledere, en rådgiver, en miljøveileder, 39 lærere, 7 elevassistenter, 2 konsulenter, 4 renholdere, 2 tilsynsvakter og en vaktmester. 

Visjonen vår er: 

Læring, samhold og glede - Kyrkjekrinsen skole er stedet. 

Elevsynet vårt er: 

På Kyrkjekrinsen skole skal vi se det positive i hver enkelt elev.

Visjon og elevsyn bygger på Bergen kommune sin visjon; Kompetanse for alle i mulighetens skole.

Vi jobber for at: 

  • elevene utvikler kompetanser for mestring av eget liv
  • elevene medviker i læring og utvikling, og oppnår gode elevresultater
  • skolen har profesjonelle læringsfellesskap som fremmer kompetanseutvikling og øker kollektiv kapasitet. 

Lekser på Kyrkjekrinsen skole. 

Vi er leksebevisste! Lekser skal gi mening og skal kunne følges opp. 

Vurderingsarbeid på Kyrkjekrinsen skole. 

Formåler med vurdering i fag er å fremme læring og bidra til lærelyst underveis i opplæringen, og også gi informasjon om kompetanse underveis. 

Vi gjennomfører alle nasjonale kartlegginger, prøver og eksamener. Kartleggingsprøver og nasjonale prøver skal være verktøy for å hjelpe elevene videre fra det ståstedet de til enhver tid er. 

Satsingsområder for skoleåret

Skolen utvikler praksiser der elevene tilegner seg grunnleggende digitale ferdigheter. 

Vi er SUPER!! og MOT skole. 

SUPER!! er et sosialt ferdighetstreningsprogram i regi av MOT Norge. Vi starter opp med SUPER!! på 1. - 3. trinn dette skoleåret. Lærerne vil gjennomføre en økt med SUPER!! i uken. Programmet skal

  • Stimulere til lærelyst
  • Utvikle relasjoner
  • Positiv selvsnakk
  • Egenskaper som styrker
  • Regulerer følelser

MOT jobber for å utvikle robuste ungdommer og klassekulturer der alle er inkludert. Vi ønsker å styrke verdiene; MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei.