Velkommen til skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Helsesykepleier på skolen er Rita Sagosen (barnetrinnet).
Hun er til stede på skolen tirsdag (oddetallsuker), onsdag, torsdag fra kl. 08.00 – 15.00.

Hun kan kontaktes på telefon: 40813615 eller via melding på HelseNorge.

Helsesykepleier på ungdomstrinnet er Therese Vågenes. 

Hun er til stede på skolen mandag, tirsdag, onsdag og annen hver fredag i partallsuke fra. Kl. 08.00-15.00. 

Hun kan kontaktes på telefon: 40813610 eller via melding på HelseNorge.

 

Vedlagt følger informasjon om skolehelsetjenesten:
Bergen kommune - Skolehelsetjeneste