Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Råd og utvalg

Referater fra FAU 2022

Her vil vi publisere referatene fra FAU-møtene

Referat fra møte i Kyrkjekrinsen skole sitt FAU, 01.12.2021

Vedlagt finner du/ dere referat fra møte i Kyrkjekrinsen skole sitt FAU, avholdt 01.12.2021

Referat fra møte i Kyrkjekrinsen skole sitt FAU, 20.10.2021

Vedlagt finner du/ dere referat fra møte i Kyrkjekrinsen skole sitt FAU, avhold 20.10.2021

Referat fra møter i Kyrkjekrinsen skole sitt skolemiljø og samarbeidsutvalg, 11.november

Vedlagt ligger referat etter møter i Kyrkjekrinsen skole sitt skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg 11.november 2021.