Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Siste nytt

Avvikling av trafikklysmodellen og nedjustert TISK

Nasjonale tiltak knyttet til Covid-19 ble opphevet nasjonalt og lokalt lørdag 25.september. Dette medfører at trafikklysmodellen til bruk i skolene avvikles og det innføres nedjustert TISK.

Informasjon om smitte, 10.trinn

To personer tilknyttet skolens 10.trinn har fått påvist positivt prøvesvar for Covid 19.

Vil du bidra som natteravn?

Natteravnene på Li, Flaktveit og Nyborg trenger flere foresatte til sitt viktige arbeid. Se nærmere informasjon i vedlagte skriv.

Ny rutine for "test for karantene"

Bergen kommune har utarbeidet nye rutiner ved smittetilfeller og praksis i skolene. Se vedlagte skriv for ytterligere informasjon. Informasjon skal også være sendt per E-post til alle foresatte.

Informasjon om karantene på 6.trinn

En person tilknyttet skolens 6.trinn har fått påvist positivt prøvesvar for Covid 19.

Informasjon om vaksinering for unge mellom 12 og 15.år

Til foresatte til elever mellom 12 og 15.år (7-10.trinn)

Bergen kommune stopper ordningen med "test for karantene".

Smittevernoverlegen i Bergen kommune har nå midlertidig stoppet ordningen med at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis de tester seg.

Informasjon til foresatte om grønt nivå og "test for karantene"

I vedlagte skriv finner dere viktig informasjon om grønt nivå og ny praktisering "test for karantene. Merk at det er to ulike skriv for 1-7.trinn og 8-10.trinn

Skolehelsetjenesten ved Kyrkjekrinsen skole, skoleåret 2021-22

Her følger viktig informasjon om skolehelsetjenesten ved Kyrkjekrinsen skole, skoleåret 2021-2022

Velkommen til skolestart, mandag 16.august

Kyrkjekrinsen skole ser med glede frem til å ta i mot alle elever til skolestart, mandag 16.august. Følgende starttidspunkt for de ulike trinnene.