Gå tilbake til:
Du er her:

Siste nytt

Informasjonsskriv til foresatte på ungdomstrinnet vedrørende ytterligere åpning

Nok en gang gjør vi om på skoledagen, og denne gang går vi mer i retning av et normaltilbud. Fra og med torsdag 4.juni vil alle klasser på ungdomstrinnet ha tilnærmet normal åpningstid.

Skoleskyss f.o.m. 2.juni og frem til sommerferien 2020

Elever fra samme klasse eller fra samme familie kan sitte sammen på skolebussen. Se mer informasjon:

Informasjon til foresatte og elever som skal begynne i 8.klasse på Kyrkjekrinsen høsten 2020

Vedlagt finner dere noe informasjon vedrørende skolestart til høsten for elever på 8.trinn.

Videre åpning av 8. og 9.trinn

Fra og med torsdag 4.juni vil 8. og 9.trinn være på skolen hver dag

Videre åpning av mellomtrinnet uke 23+24+25

Informasjon om videre åpning av mellomtrinnet

Informasjon vedrørende klagerett på standpunktkarakterer

I vedlagte skriv finner du/ dere informasjon vedrørende klagerett/klagefrister på gitte standpunktkarakterer.

"Ved å bry oss sammen, være synlige voksne - får vi et trygt og godt nærmiljø her i Åsane".

Det nærmer seg en ny langhelg og om noen uker en annerledes sommerferie for mange. Flere barn og unge kommer til å være hjemme på likt, samtidig som flere fritidstilbud og aktiviteter er stengt ned.

Informasjon / søknadskjema for fratrekk av fravær, u-trinn

I vedlagte skriv finnes informasjon om rettighetene rundt fratrekk av fravær med tilhørende søknadsskjema

Videre informasjon om åpning av mellomtrinnet

I vedlagte skriv finner dere informasjon om åpning av hele mellomtrinnet.

Informasjon til foresatte med barn på ungdomstrinnet ved Kyrkjekrinsen skole

Vedlagt finner dere noe informasjon om skolestart for ungdomstrinnet denne uken.