Kunst på veggen til Kyrkjekrinsen skole
Kyrkjekrinsen skole
Bilde: ES

Ordensregler Kyrkjekrinsen skole

Ordensreglementet skal gi elevene forutsigbare og trygge rammer å forholde seg til.

Sammen med forebyggende arbeid skal ordensreglementet brukes for å skape et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. 

Bergen kommune har et felles ordensreglement som gjelder for alle skoler i kommunen. Link til fellessiden finner dere her: 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/barnehage-og-skole/grunnskole/skolemiljo/ordensreglement-for-kommunale-grunnskoler-i-bergen

I tillegg har alle skoler lokale tilleggsregler. 

§ 8. Lokale tilleggsregler ved Kyrkjekrinsen skole 

I tillegg til reglene ovenfor gjelder følgende for elevene ved vår skole:

Retningslinjer for bruk av mobiltelefon, nettbrett og sammenlignbare teknologiske kommunikasjonsmedier

 1. Mobiltelefoner og andre mobile enheter skal være avslått på skolens område og gjennom hele skoledagen. 
  1. Mobiltelefoner og andre digitale enheter tas med på eget ansvar.
  2. På barnetrinnet oppbevares mobiltelefoner og andre digitale enheter avslått i egen sekk.
  3. På ungdomsskolen låses mobiltelefonene inn i mobilhotell ved oppstart av skoledagen.

Lokale regler knyttet til orden

 1. Jeg opptrer rolig innendørs på skolen.

Lokale regler knyttet til atferd

 1. Jeg fotograferer/filmer ikke på skolen hvis ikke det er pedagogisk bruk som er avtalt med lærer. 
 2. Distribusjon av bilder/film på SMS, MMS og internett o.l. er ikke tillatt hvis ikke det er pedagogisk bruk som er avtalt med lærer. 
 3. Jeg sender ikke krenkende meldinger/bilder til noen på sosiale medier. 
 4. Det er bare lov å kaste snøball på oppsatt blink. 
 5. Jeg tar ikke med meg godteri og brus/energidrikker på skolen. 
 6. Jeg respekterer andre sine eiendeler og bruker kun det som er mitt. 
 7. Jeg tar ikke med meg noen form for våpen eller eksplosiver på skolen. 
 8. Krenkelser og mobbing skal ikke forekomme. 
 9. Vold, trakassering, tyveri og hærverk skal ikke forekomme.