Lokale vedtekter for Kyrkjekrinsen SFO

Vedtekter for Bergen kommunes skolefritidsordninger ble revidert i Bergen bystyre 28.04.21. I den anledning har vi oppdatert våre lokale vedtekter.