Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

Om skolen

Ordensregler

Li skole har utarbeidet ordensregler i samsvar med Bergen kommune sine sentrale føringer.

Nulltoleranse mot krenkende atferd

Li skole har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.