Gå tilbake til:
Du er her:

Skolens planer

Skolens lokale læreplaner

I vedleggene finner dere skolens leseplan, samt skolens overordnede prinsipp i fagene norsk, engelsk, matematikk og naturfag.

IKT-plan

Li skole har utarbeidet en IKT-plan med utgangspunkt i Kunnskapsløftet. Planen er satt opp med kompetansemål som elevene skal tilordne seg etter hvert trinn.