Gå tilbake til:
Du er her:
RSS

SFO

SFO-INFO for september, oktober og november 2021

Her finner dere informasjon fra SFO for månedene september, oktober og november.

Lokale vedtekter ved Li skolefritidsordning

Her finner dere de lokale vedtektene for Li SFO.

Rammeplan for SFO: "Sammen i vennskap, lek og læring"

1. februar 2018 ble det for første gang i Bergen kommune vedtatt en rammeplan for SFO. Hensikten med rammeplanen for SFO er å gi retning for innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO.