Gå tilbake til:
Du er her:
Skolehelsetjenesten ved Li skole

Skolehelsetjenesten ved Li skole 2021/22

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Tjenesten er et lavterskeltilbud og vi oppfordrer barn og foreldre til å ta kontakt ved behov.

Skolehelsetjenesten arbeider for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skader.

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi er trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre.

Vi tilbyr enkeltsamtaler og gir råd og veiledning. Vi har faste helsekontroller og tilbyr vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet. Vi underviser også i forskjellige helsetema på de ulike klassetrinnene.

Man kan ta kontakt med helsesykepleier hvis man ønsker en samtale. Eksempler på aktuelle tema i samtaler kan være trivsel på skolen/hjemme, kosthold, aktivitet, søvn, vekst, pubertet, vaksinasjon, syn, hørsel, mobbing, sorg, rus, identitet, triste tanker, stress, angst mm.

Helsesykepleier på skolen er: Karina Nordahl
Hun er til stede tirsdag og torsdag, samt noen timer onsdager dette skoleåret.
Hun kan også kontaktes på telefon: 53034543 eller mobil: 40813614 eller via melding på https://www.helsenorge.no

Skolelege på skolen er: Reyes Serrano
Hun er tilstede mandager dette skoleåret, ca hver 14 dag

Mer info om skolehelsetjenesten

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Mer info om skolehelsetjenesten

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsestasjon/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste

Barne- og familiehjelpen

Barne- og familiehjelpen er også en del av Barne- og familietjenesten i Bergen Kommune. Her møter man familieveiledere, psykologer og andre trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn, ungdommer og deres foreldre. Dette er et lavterskeltilbud hvor foreldre og ungdom selv kan ta direkte kontakt. Barne- og familiehjelpen har ulike tilbud til barn, unge og deres familier. Kontaktinformasjon til barne- og familietjenesten i Arna og Åsane er: bfh1@bergen.kommune.no eller på tlf. 40 80 73 01 mellom kl. 08.00-15.00

For mer info om barne- og familiehjelpen se link under. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/barneog-familiehjelpen