Gå tilbake til:
Du er her:

Velkommen til Li skoles bibliotek skoleåret 2017 - 2018

Biblioteket vårt er: «Et sted for opplysning, utvikling, undring og leseglede.»


Biblioteksrommet er på ca 50 kvm med en kontorsone.
Bibliotekansvarlig har kontortid 2 skoletimer hver uke.
Datamaskinen for elevene har tilgang til internett, egen katalog og andre ressurser, men blir for det meste brukt til registrering av bøker.

Du kan søke etter relevant litteratur fra klasserommet, men også søke etter bøker hjemmefra, se nederst i høyre hjørne.

Innkjøp av nye bøker skjer via valg tatt av bibliotekansvarlig eller via ønsker fra elever og personale. Vi mottar også bokgaver som et flott tilskudd til beholdningen.

Vi har satset på innkjøp av:
1. Bøker for nybegynnere.
2. Dyrebøker.
3. Spenningsbøker for gutter og jenter over 10 år. 

Jeg ønsker at biblioteket vårt skal være et sted der elever og ansatte kan finne inspirasjon, aldersrelevant litteratur, leselyst og leseglede. Vi skal sammen skape undring og engasjement i inspirerende omgivelser.

God leseøkt!                  

Elin Jåstad, bibliotekansvarlig