Plan for SFO-langdager i august 2023

Under kan du lese mer om planene for SFO-langdager i august. Det er en egen plan for 1. trinn og en felles plan for 2. 3. og 4. trinn.

Plan for 1. trinn: 

Plan for 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn