Skoleplassen vinterstid
Skoleplassen vinterstid
Bilde: ukjent

Mathopen skole

Mathopen skole er en barneskole i Laksevåg bydel, et lite stykke utenfor Bergen sentrum.

Skolen har lange tradisjoner, og ble først etablert som Vassenden skole, etter skoleloven i 1861. I 1957 ble det bygget ny skole like ved marinebasen Haakonsvern. Navnet ble Mathopen skole. Skolen ligger i et område som av mange fortsatt oppfattes som en bygd, utenfor selve bykjernen av Bergen. En bygd der folk trives og blir boende. Ofte har barna både foreldre, besteforeldre og oldeforeldre som har vært elever her før dem. Mathopen er et sted å høre til. Et sted å være stolt over og glad i! Vi er en passe stor skole, der vi fortsatt har muligheten til å kjenne alle elevene våre ved fornavn. 

Skolen har gjennom mange år arbeidet aktivt for et inkluderende læringsmiljø. Holdningsskapende arbeid skal stå i fokus i sammenheng med utvikling av elevenes sosiale kompetanse og psykososiale læringsmiljø. Utvikling av sosial kompetanse innebærer opplæring i sosiale ferdigheter. Når vi voksne har det kjekt på jobb, smitter det over på barna. Vi vektlegger arbeid innenfor følgende læringsområder; empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll, ansvar, humor og glede. Vi er tilstedeværende og tett på i klasserommene, i overgangssituasjoner og i friminuttene. Et godt læringsmiljø krever et godt samarbeid mellom alle voksne og elever/elevgrupper og mellom lærere og foresatte. 

Vi er opptatt av:

  • å være tydelige voksne med varme blikk
  • å ha positive forventninger til elevene
  • å tilrettelegge for et læringsmiljø der elevene opplever mestring og utvikling
  • å ha et godt skole-hjem samarbeid
  • å bygge gode relasjoner
  • Skape struktur, oversikt og forutsigbarhet for elevene

Mathopen er en VI-skole hvor ansvaret og omsorgen for samtlige elever er et fellesoppdrag. 

  • Vi smiler, sier hei og snakker positivt til og om hverandre. Da viser vi at vi bryr oss.
  • Vi er et lag og heier på hverandre. Da blir skolen et tryggere sted å være.
  • Vi har positive forventninger og gir korte og tydelige beskjeder. Da fremmer vi ønsket atferd.
  • Vi lytter, hjelper og støtter hverandre. Da lærer vi mer.

"Intet menneske er ei øy" av John Donne er retningsgivende. Vi lærer best sammen med andre. Vi har et sosialkonstruktivistisk læringssyn. Alle elevene på Mathopen skole har læringspartnere. 

Vår visjon er: "Aktiv læring - vårt felles ansvar"

hjertebilde 2016
Mathopen skole - hjertebilde 2016
Bilde: George Myhrvold